Kulové zahradní ventily

Ventil se musí před zimní sezonou vypustit a nechat pootevřený, aby vyschla voda v meziprostoru mezi uzavírací koulí a tělem ventilu. Nebezpečí zamrznutí!!!

Zvolte parametry filtru: