Vážení zákazníci,

z důvodu nastalé situace COVID-19 bude provoz našeho e-shopu a prodejny od  19.03.2020  pozastaven.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se vše co nejdříve navrátí do normálního stavu.

Váš team živékoupelny.cz

Formulář k odstoupení od K.S.

V případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14ti dnů, můžete využít tento vzorový formulář. 

 

INPO CZ s. r. o.

Plkovská 148

193 00  Praha 9 – Horní Počernice

IČO 27175022

                                                                                             

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY                                                           

Vážení,

dne ……….. jsem v internetovém obchodě na www.e-koupelny-inpo.cz na základě objednávky č. ………….. objednal zboží – ………………………………………………… za cenu ………………,- Kč dle prodejního dokladu č……. Zboží mi bylo dobírkou doručeno dne ………………, kupní cena byla uhrazena na základě dobírky.

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na vaši adresu. Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě bankovním převodem na č. účtu ………………………. vedeném u ……………………….

 

V ……….. dne ……………………….                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                             Jméno a adresa, podpis