Expanzní nádoby - tlakové nádoby a expanzomaty

Tlakové nádoby fungují hlavně jako zásobárny na vodu. Samotná tlaková nádoba také udržuje a vyrovnává tlak v systému. Velikost nádoby volte podle počtu odběrných míst a četnosti odběru – čím více míst a častější odběr, tím větší nádoba. Obecně se doporučuje pro domácí vodárnu tlaková nádoba o objemu 80 – 100 litrů

Tlaková nádoba je jednou z hlavních komponent při sestavování domácí vodárny. Tlakové nádoby se vyrábí ve třech provedeních. Varianty s vakem či membránou mají oddělenou vodu a vzduch, tlaková nádoba bez vaku či membrány má vodu a vzduch dohromady v jednom prostoru. 

V nabídce najdete tlakové nádoby horizontální i vertikální. Zda je tlaková nádoba na ležato nebo na stojato nemá na její funkci vliv, ale dodržujte správné použití. Není dobré třeba vertikální tlakovou nádobu dávat naležato. Je totiž stavěna na to, že tlak uvnitř působí svisle, jednotlivé části byste tak namáhali jinak, než na co byly zkonstruovány. 

Zvolte parametry filtru: